Site icon Danrob

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”), dotyczącej ochrony danych, wchodzą także przepisy ustawy wprowadzającej RODO- Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANROB s.c. Najman Robert, Najman Daniel, Najman Paweł, z siedzibą ul. Przemysłowa 8, 28-500 Kazimierza Wielka 

Przetwarzanie Dane Oosbowe

To dane, które umożliwiają pełne korzystanie z serwisu www.danrob.pl ,a także te, które zostawiają ślad poruszania się po Naszej stronie internetowej, czyli dane pozostawiane w plikach cookies np. adres IP, ilość i częstotliwość odwiedzin strony www.danrob.pl Korzystając z Naszej strony internetowej dane, które są przetwarzane to m.in. dane zawarte w plikach cookies, które są instalowane na stronie www.danrob.pl 

Korzystając z formularza dostępnego na stronie www.danrob.pl przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do wypełnienia formularza kontaktowego np. adres e-mail.  

Kto ma dostęp do Danych Osobowych?

Dane Osobowe, które przetwarzamy, nie są udostępniane innym podmiotom w celach rekalmowych czy marketingowych. Dane mogą zostać przekazane jedynie zaufanym partnerom, czy firmom zewnętrznym, z którymi współpracujemy i które działają na Nasze zlecenie np. dostawca usług IT. Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane działaja na podstawie podpisanej z Nami umowy i w zakresie ściśle określonym przez Naszą firmę. 

Prawa w stosunku do wykorzystywanych Danych Oosbowych 

Każdy uzytkownik Naszej strony internetowej ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych), do przenoszenia danych. 

Jeżeli istnieje podejrzenie o nieprawidłowym wykorzystaniu danych prosimy o natychmiastowe powiadomienie osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Naszej firmie tj. Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych.

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych 

e-mail: biuro@danrob.pl

adres korespondencyjny: Ul. Przemysłowa 8, 28-500 Kazimierza Wielka 

Exit mobile version