Kontenery

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

NOWOŚCI

Kontenery

Folder2019 2 200002

 

Parametry techniczne kontenera 

Kontener KP -7.D – zamknięty od góry sześcioma oknami zasypowymi.

Kontener KP - 6.D na bazie kontenera KP-7.D, bez pokrywy górnej.

- Przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, przemysłowych, budowlanych (gruzu itp.)

- Przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenia hakowe lub bramowe.

- Załadunek od góry przy pomocy ładowarki, koparki itp.(w kontenerze KP-7.D przez okna zasypowe).

- Wyładunek poprzez przechył kontenera do tyłu po wcześniejszym ręcznym otwarciu burty tylnej.

- Pojemność 7 [m3 ], masa własna 750 [kg], wymiary 3660 x 1730 x 1400 [mm]

- Zabezpieczenie antykorozyjne – 2 x farba podkładowa epoksydowa

- Kolor i opisy wg. Wymagań odbiorcy