Site icon Danrob

Fundusze europejskie

Projekt RPSW. 02.05.00-26-0040 / 16 pn: „Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i nowych usług”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2.5 „Sektor inwestycyjny sekcyjny” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Exit mobile version