Zakup zestawów komputerowych

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

NOWOŚCI

Fundusze Europejskie

Zakup zestawów komputerowych

 

Postępowanie w trybie zapytania o cenę nr: 1/0040/2017

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr: 1052589

Załączniki: 

  • Zapytanie ofertowe 
  • Formularz ofertowy 
  • Odpowiedź na pytanie 
  • Opis realizacji zamówienia