Fundusze Europejskie

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

NOWOŚCI

Fundusze Europejskie

 

 

Projekt RPSW. 02.05.00-26-0040 / 16 pn: "Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i nowych usług". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2.5 "Sektor inwestycyjny sekcyjny" Osi 2 "Konkurencyjna gospodarka". Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

           Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:
Zakończone:
  1. Zakup zestawów komputerowych
  2. Zakup wiertarki słupowej  
                           Zapytania ofertowe:
 Zakończone:
  1. Zakup zestawów komputerowych
  2. Zakup wiertarki słupowej  

 

 

 

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Zakończone:

1. Zakup i dostawa prasy krawędziowej i nożyc gilotynowych  

2. Zakup i dostawa komory do czyszczenia strumieniowo-ściernego 

3. Zakup i dostawa kabiny lakierniczo - suszącej